Systémový bezpečnostní úředník

Bezpečnostní důstojník informačního systému (ISSO) je hlavním poradcem pro vlastníka informačního systému (SO), vlastníka obchodního procesu a ředitele pro bezpečnost informační bezpečnosti (CISO) / správce bezpečnosti informačních systémů (ISSM) ve všech záležitostech, technických a jiných , zahrnující zabezpečení informací.


Systems Security Officer

The Information System Security Officer (ISSO) serves as the principal advisor to the Information System Owner (SO), Business Process Owner, and the Chief Information Security Officer (CISO) / Information System Security Manager (ISSM) on all matters, technical and otherwise, involving the security of an information.

Použito v metodice