Systémový software

Speciální software v kryptografické hranici (např. Operační systém, kompilátory nebo utilitní programy) určený pro konkrétní počítačový systém nebo skupinu počítačových systémů pro usnadnění provozu a údržby počítačového systému, přidružených programů a dat.


System Software

The special software within the cryptographic boundary (e.g., operating system, compilers or utility programs) designed for a specific computer system or family of computer systems to facilitate the operation and maintenance of the computer system, associated programs, and data.

Použito v metodice