Tajný klíč

Kryptografický klíč, který je jednoznačně spojen s jednou nebo více entitami. Použití výrazu "tajné" v tomto kontextu neznamená úroveň klasifikace, ale spíše znamená nutnost chránit klíč před zveřejněním nebo nahrazením.


Secret Key

A cryptographic key that is uniquely associated with one or more entities. The use of the term “secret” in this context does not imply a classification level, but rather implies the need to protect the key from disclosure or substitution.

Použito v metodice