Tajný klíčový kryptografický algoritmus

Kryptografický algoritmus, který používá jediný tajný klíč pro šifrování i dešifrování.

Použito v metodice