Tajný klíčový kryptografický algoritmus

Kryptografický algoritmus, který používá jediný tajný klíč pro šifrování i dešifrování.


Secret Key Cryptographic Algorithm

A cryptographic algorithm that uses a single secret key for both encryption and decryption.


Použito v metodice