Taktické údaje

Informace, které vyžadují ochranu před zveřejněním a změnou na omezenou dobu podle rozhodnutí původce nebo vlastníka informací.


Tactical Data

Information that requires protection from disclosure and modification for a limited duration as determined by the originator or information owner.

Použito v metodice