Tampering

Záměrná událost, která má za následek změnu systému, jeho zamýšlené chování nebo data.


Tampering

An intentional event resulting in modification of a system, its intended behavior, or data.

Použito v metodice