Tampering

Záměrná událost, která má za následek změnu systému, jeho zamýšlené chování nebo data.

Použito v metodice