TCB

Důveryhodná výpočetní základna

Úplné ochranné mechanismy v rámci počítačového systému, včetně hardwaru, firmwaru a softwaru, což je kombinace odpovědné za prosazování bezpečnostní politiky.


TCB

Trusted Computing Base

Totality of protection mechanisms within a computer system, including hardware, firmware, and software, the combination responsible for enforcing a security policy.

Použito v metodice