Technické kontroly

Bezpečnostní kontroly (tj. Ochranná opatření nebo protiopatření) pro informační systém, které jsou primárně implementovány a prováděny informačním systémem prostřednictvím mechanismů obsažených v hardwarových, softwarových nebo firmwarových součástech systému.


Technical Controls

The security controls (i.e., safeguards or countermeasures) for an information system that are primarily implemented and executed by the information system through mechanisms contained in the hardware, software, or firmware components of the system.

Použito v metodice