Technické neodmítnutí

Příspěvek mechanismů veřejného klíče k poskytování technických důkazů podporujících bezpečnostní službu bez odmítnutí.


Technical Non-repudiation

The contribution of public key mechanisms to the provision of technical evidence supporting a non-repudiation security service.

Použito v metodice