Technika pronikání

Technika pronikání, v níž jsou různé komunikační sítě propojeny pro přístup k informačnímu systému, aby se zabránilo detekci a sledování.


Network Weaving

Penetration technique in which different communication networks are linked to access an information system to avoid detection and trace- back.

Použito v metodice