Telekomunikace

Příprava, přenos, komunikace nebo související zpracování informací (psaní, obrazů, zvuků nebo jiných dat) elektrickými, elektromagnetickými, elektromechanickými, elektrooptickými nebo elektronickými prostředky.


Telecommunications

Preparation, transmission, communication, or related processing of information (writing, images, sounds, or other data) by electrical, electromagnetic, electromechanical, electro-optical, or electronic means.

Použito v metodice