Telework

Schopnost zaměstnanců a dodavatelů organizace provádět práci z jiných míst, než jsou prostory organizace.


Telework

The ability for an organization’s employees and contractors to perform work from locations other than the organization’s facilities.

Použito v metodice