Telework

Schopnost zaměstnanců a dodavatelů organizace provádět práci z jiných míst, než jsou prostory organizace.

Použito v metodice