Telnet

Síťový protokol používaný k povolení vzdáleného přístupu k serverovému počítači.


Telnet

Network protocol used to enable remote access to a server computer.

Použito v metodice