Tempest

Název, který se týká vyšetřování, studie a kontroly neúmyslných kompromisních emisí z telekomunikačních a automatizovaných zařízení informačních systémů.


Tempest

A name referring to the investigation, study, and control of unintentional compromising emanations from telecommunications and automated information systems equipment.

Použito v metodice