Tempest Test

Laboratorní nebo lokální test k určení povahy kompromisních vyzařování spojených s informačním systémem.


Tempest Test

Laboratory or on-site test to determine the nature of compromising emanations associated with an information system.

Použito v metodice