Tempest Zóna

Určená oblast v zařízení, kde může být provozováno zařízení s odpovídajícími charakteristikami TEMPEST (přiřazení zóny TEMPEST).


Tempest Zone

Designated area within a facility where equipment with appropriate TEMPEST characteristics (TEMPEST zone assignment) may be operated.

Použito v metodice