Test

Typ metody hodnocení, která je charakterizována procesem výkonu jednoho či více hodnotových objektů za stanovených podmínek pro porovnání skutečného s očekávaným chováním, jehož výsledky se používají k podpoře určení účinnosti bezpečnostní kontroly v průběhu času.


Test

A type of assessment method that is characterized by the process of exercising one or more assessment objects under specified conditions to compare actual with expected behavior, the results of which are used to support the determination of security control effectiveness over time.

Použito v metodice