Test

Typ metody hodnocení, která je charakterizována procesem výkonu jednoho či více hodnotových objektů za stanovených podmínek pro porovnání skutečného s očekávaným chováním, jehož výsledky se používají k podpoře určení účinnosti bezpečnostní kontroly v průběhu času.

Použito v metodice