Testování aktivního zabezpečení

Testování zabezpečení, které zahrnuje přímou interakci s cílem, například odesílání paketů do cíle.


Active Security Testing

Security testing that involves direct interaction with a target, such as sending packets to a target.

Použito v metodice