Testování interní bezpečnosti

Bezpečnostní testy prováděné uvnitř bezpečnostního obvodu organizace.


Internal Security Testing

Security testing conducted from inside the organization’s security perimeter.

Použito v metodice