TOE

Cíl hodnocení

V souladu se Společnými kritérii je informační systém, součást systému nebo produktu a veškerá související dokumentace, která je předmětem hodnocení bezpečnosti.

Použito v metodice