TOE

Cíl hodnocení

V souladu se Společnými kritérii je informační systém, součást systému nebo produktu a veškerá související dokumentace, která je předmětem hodnocení bezpečnosti.


TOE

Target Of Evaluation

In accordance with Common Criteria, an information system, part of a system or product, and all associated documentation, that is the subject of a security evaluation.

Použito v metodice