Tolerance rizika

Přijatelná úroveň odchylek, kterou je vedení ochotno povolit jakékoli konkrétní riziko, jelikož podnik sleduje své cíle.

Použito v metodice