TPC

Ovládání dvou osob

Průběžný dohled a kontrolu nad pozitivním kontrolním materiálem po celou dobu minimálně dvěma oprávněnými osobami, z nichž každý je schopen odhalit nesprávné a neoprávněné postupy s ohledem na prováděný úkol a každý z nich je obeznámený se stanovenými požadavky na bezpečnost.

Použito v metodice