TPM

Důvěryhodný platformový, modulový čip

Integrovaný obvod odolný proti manipulaci zabudovaný do některých základních desek počítače, který může provádět kryptografické operace (včetně generování klíčů) a chránit malé množství citlivých informací, jako jsou hesla a kryptografické klíče.


TPM

Trusted Platform Module Chip

A tamper-resistant integrated circuit built into some computer motherboards that can perform cryptographic operations (including key generation) and protect small amounts of sensitive information, such as passwords and cryptographic keys.

Použito v metodice