TPM

Důvěryhodný platformový, modulový čip

Integrovaný obvod odolný proti manipulaci zabudovaný do některých základních desek počítače, který může provádět kryptografické operace (včetně generování klíčů) a chránit malé množství citlivých informací, jako jsou hesla a kryptografické klíče.

Použito v metodice