Tradiční program INFOSEC

Program, ve kterém NSA působí jako ústřední agentura pro zadávání zakázek pro vývoj a v některých případech pro výrobu položek INFOSEC. Zahrnuje program Autorizovaného dodavatele. Změny koncových položek INFOSEC používané v produktech vyvinutých a nebo vyrobených v rámci těchto programů musí být schváleny NSA.


Traditional INFOSEC Program

Program in which NSA acts as the central procurement agency for the development and, in some cases, the production of INFOSEC items. This includes the Authorized Vendor Program. Modifications to the INFOSEC end-items used in products developed and/or produced under these programs must be approved by NSA.

Použito v metodice