TRANSEC

Zabezpečení přenosu

Opatření (bezpečnostní kontroly) aplikovaná na přenosy, aby se zabránilo zachycení, narušení příjmu, podvodné komunikace a nebo derivace inteligence analýzou přenosových charakteristik, jako jsou parametry signálu nebo externí zprávy.


TRANSEC

Transmission Security

Measures (security controls) applied to transmissions in order to prevent interception, disruption of reception, communications deception, and/or derivation of intelligence by analysis of transmission characteristics such as signal parameters or message externals.

Použito v metodice