Trap Door

1. Prostředek pro čtení kryptograficky chráněných informací využitím soukromých znalostí o slabinách v kryptografickém algoritmu používaném k ochraně dat.

2. V kryptografii je funkce jedna k jedné, kterou lze jednoduše vypočítat jedním směrem, avšak věřte, že je obtížné invertovat bez zvláštních informací.


Trap Door

1. A means of reading cryptographically protected information by the use of private knowledge of weaknesses in the cryptographic algorithm used to protect the data.

2. In cryptography, one-to-one function that is easy to compute in one direction, yet believed to be difficult to invert without special information.

Použito v metodice