Triple DES

Bloková šifra vytvořená z šifry Standard šifrování dat (DES) tak, že ji použije třikrát.


Triple DES

A block cipher created from the Data Encryption Standard (DES) cipher by using it three times.

Použito v metodice