TRM

Technický referenční model

Komponentně řízený technický rámec, který kategorizuje standardy a technologie na podporu a umožnění poskytování komponentů a funkcí služby.


TRM

Technical Reference Model

A component-driven, technical framework that categorizes the standards and technologies to support and enable the delivery of service components and capabilities.

Použito v metodice