Trojský kůň

Účelně skrytý škodlivý kód v rámci autorizovaného počítačového programu.


Trojan Horse

Purposefully hidden malicious or damaging code within an authorized computer program.

Použito v metodice