TSEC

Telekomunikační zabezpečení. Dlouho držené v logické a fyzické izolaci od jiných systémů, telekomunikační sítě a další části naší kritické infrastruktury jsou rychle asimilovány do internetu.


TSEC

Telecommunications Security. Long held in logical and physical isolation from other systems, telecommunications networks and other pieces of our critical infrastructure are rapidly being assimilated into the Internet.

Použito v metodice