TSP

Bezpečnostní politiky TOE

Sada pravidel, která upravují, jak jsou prostředky spravovány, chráněny a distribuovány v rámci nástroje TOE.


TSP

TOE Security Policy

Set of rules that regulate how assets are managed, protected, and distributed within the TOE.

Použito v metodice