TVI

Technické informace o chybě zabezpečení

Podrobný popis slabosti, který zahrnuje implementovatelné kroky (například kód) potřebné k využití této slabosti.


TVI

Technical Vulnerability Information

Detailed description of a weakness to include the implementable steps (such as code) necessary to exploit that weakness.

Použito v metodice