Typ informací

Specifická kategorie informací (např. soukromí, lékařské, majetkové, finanční, vyšetřovací, citlivé na dodavatele, řízení bezpečnosti) definované organizací nebo v některých případech zvláštním zákonem, prováděcím řádem, směrnicí, politikou nebo nařízením.

Použito v metodice