Typ informací

Specifická kategorie informací (např. soukromí, lékařské, majetkové, finanční, vyšetřovací, citlivé na dodavatele, řízení bezpečnosti) definované organizací nebo v některých případech zvláštním zákonem, prováděcím řádem, směrnicí, politikou nebo nařízením.


Information Type

A specific category of information (e.g., privacy, medical, proprietary, financial, investigative, contractor sensitive, security management), defined by an organization or in some instances, by a specific law, Executive Order, directive, policy, or regulation.

Použito v metodice