Typ přístupu

Oprávnění provádět akce na objektu. Čtení, zápis, spouštění, přidávání, úprava, odstranění a vytváření jsou příklady typů přístupu.


Access Type

Privilege to perform action on an object. Read, write, execute, append, modify, delete, and create are examples of access types.

Použito v metodice