U.S. Kontrolovaná zařízení

Základna nebo budova, ke kterým je přístup fyzicky řízen jednotlivci z USA, kteří jsou oprávněnými pracovníky amerických vlád nebo amerických vládních dodavatelů.


U.S. Controlled Facility

Base or building to which access is physically controlled by U.S. individuals who are authorized U.S. government or U.S. government contractor employees.

Použito v metodice