U.S. Osoba

Federální zákon a výkonný řád definují osobu USA jako: občana Spojených států; cizinec oprávněně přiznán k trvalému pobytu; nezapsaná asociace se značným počtem členů, kteří jsou občany USA nebo cizinci legálně přijatí k trvalému pobytu; a nebo společnost, která je zapsána v USA.


U.S. Person

Federal law and Executive Order define a U.S. Person as: a citizen of the United States; an alien lawfully admitted for permanent residence; an unincorporated association with a substantial number of members who are citizens of the U.S. or are aliens lawfully admitted for permanent residence; and/or a corporation that is incorporated in the U.S.

Použito v metodice