U.S. Ovládaný prostor

Místnost nebo podlaha v zařízení, které není zařízením pod kontrolou v USA, přístup k němuž je fyzicky řízen jednotlivci z USA, kteří jsou oprávněnými pracovníky amerických vlád nebo amerických vládních dodavatelů. Klíče nebo kombinace zámků kontrolujících vstup do prostorů řízených v USA musí být pod výhradní kontrolou jednotlivců z USA, kteří jsou státními úředníky USA nebo americkými vládními dodavateli.


U.S. Controlled Space

Room or floor within a facility that is not a U.S.-controlled facility, access to which is physically controlled by U.S. individuals who are authorized U.S. government or U.S. government contractor employees. Keys or combinations to locks controlling entrance to U.S.-controlled spaces must be under the exclusive control of U.S. individuals who are U.S. government or U.S. government contractor employees.

Použito v metodice