Účet Comsec

Správní jednotka, identifikovaná číslem účtu, používaná k udržování odpovědnosti, úschovy a kontroly materiálu COMSEC.


Comsec Account

Administrative entity, identified by an account number, used to maintain accountability, custody, and control of COMSEC material.

Použito v metodice