Účinnost výcviku

Měření toho, co se daný student naučil z určitého kurzu nebo tréninku.


Training Effectiveness

A measurement of what a given student has learned from a specific course or training event.

Použito v metodice