Účtování koncových položek

Účtování všech odpovědných komponentů konfigurace zařízení COMSEC pomocí jediného krátkého názvu.


End-Item Accounting

Accounting for all the accountable components of a COMSEC equipment configuration by a single short title.

Použito v metodice