UDP

Protokol uživatele Datagram

Propojený internetový protokol, který je navržen pro efektivitu a rychlost sítě na úkor spolehlivosti.


UDP

User Datagram Protocol

A connectionless Internet protocol that is designed for network efficiency and speed at the expense of reliability.

Použito v metodice