Úklid paměti

Sběr zbývajících informací z ukládání dat.


Memory Scavenging

The collection of residual information from data storage.

Použito v metodice