Úložiště

Databáze obsahující informace a údaje týkající se certifikátů uvedených v CP; může být také označován jako adresář.


Repository

A database containing information and data relating to certificates as specified in a CP; may also be referred to as a directory.

Použito v metodice