Únik dat

Únik informací skartováním počítačových souborů nebo krádeží počítačových zpráv a pásem.

Použito v metodice