Úřad přiřazení

Atributová autorita (také známá jako úložiště atributů) je adresář nebo databáze, ve kterých mohou systémy bezpečně přidávat, upravovat a ukládat atributy. Autorita atributů je důvěryhodným zdrojem dat pro rozhodnutí ABAC.


Attribute Authority

An attribute authority (also known as an attribute store) is a directory or database in which systems can securely add, modify, and save attributes. An attribute authority is a trusted source of data for ABAC decisions.

Použito v metodice