Úřad Status Certifikace

Důvěryhodná entita, která poskytuje důvěryhodnosti ověřovatele předmětného certifikátu online spolehlivé osobě a může také poskytnout další informace o atributu pro předmětný certifikát.


Certificate Status Authority

A trusted entity that provides online verification to a Relying Party of a subject certificate's trustworthiness, and may also provide additional attribute information for the subject certificate.

Použito v metodice