Úřad Status Certifikace

Důvěryhodná entita, která poskytuje důvěryhodnosti ověřovatele předmětného certifikátu online spolehlivé osobě a může také poskytnout další informace o atributu pro předmětný certifikát.

Použito v metodice