Úroveň přístupu

Kategorie v rámci dané bezpečnostní klasifikace, která omezuje vstup nebo systémovou konektivitu pouze na oprávněné osoby.


Access Level

A category within a given security classification limiting entry or system connectivity to only authorized persons.

Použito v metodice