Úroveň zabezpečení

Hierarchický ukazatel míry citlivosti na určitou hrozbu. To znamená, že v souladu s uplatňovanou bezpečnostní politikou existuje určitá úroveň ochrany.


Security Level

A hierarchical indicator of the degree of sensitivity to a certain threat. It implies, according to the security policy being enforced, a specific level of protection.

Použito v metodice