USGCB

United States Government Configuration Baseline

Konfigurační základna Spojených států amerických (USGCB) poskytuje základní konfiguraci bezpečnostních konfigurací pro produkty informačních technologií, které jsou široce rozmístěny v rámci federálních agentur. Výchozí základna USGCB se vyvíjela z federálního mandátu Konfigurace jádra služby Desktop. USGCB je federální vládní iniciativa, která poskytuje agenturám pokyny o tom, co je třeba udělat, aby se zlepšily a udržely efektivní konfigurační nastavení zaměřené především na bezpečnost.


USGCB

United States Government Configuration Baseline

The United States Government Configuration Baseline (USGCB) provides security configuration baselines for Information Technology products widely deployed across the federal agencies. The USGCB baseline evolved from the federal Desktop Core Configuration mandate. The USGCB is a Federal government-wide initiative that provides guidance to agencies on what should be done to improve and maintain an effective configuration settings focusing primarily on security.

Použito v metodice