Utajované informace

Informace, které byly určeny podle nařízení výkonného řádu (EO) 13292 nebo jakéhokoli předchůdce, aby vyžadovaly ochranu před neoprávněným zveřejněním a jsou označeny tak, aby ukazovaly jeho utajovaný stav v dokumentární podobě.


Classified Information

Information that has been determined pursuant to Executive Order (E.O.) 13292 or any predecessor order to require protection against unauthorized disclosure and is marked to indicate its classified status when in documentary form.

Použito v metodice